Cooperativa

El nostre projecte neix al 2007 baix principis cooperatius a través d’ Articultura de la terra Coop.V. Desencantats amb les nostres vides laborals, decidim auto-ocupar-nos engegant un camí ple d’incerteses i obstacles a superar, un camí però ple de reptes i il·lusions. Decidim fer-ho per aportar el nostre granet d’arena per transformar una mica el món, baix principis agroecològics i a través d’una cooperativa de treball, on els principis democràtics i l’economia social són els pilars fonamentals.

Des del primer dia hem tingut recolzament de persones fonamentals, que a banda d’aportar un pessic dels seus estalvis amb la confiança plena en el nostre projecte, són persones extraordinàries. Des d’aci vos les presentarem perquè coneixeu qui som i com som les persones que fem possible que aquest projecte siga una realitat.

Volem canviar el món, i ho volem fer amb tu!!

…………………………………………………………………………………………………………….

Nuestro proyecto nace en 2007 bajo principios cooperativos a través de Articultura de la terra Coop.V. Desencantados con nuestras vidas laborales, decidimos autoemplearnos iniciando un camino lleno de incertidumbres y obstáculos a superar, pero no obstante, un camino  lleno de retos e ilusiones. Decidimos hacerlo para aportar nuestro granito de arena para transformar un poco el mundo, bajo principios agroecológicos y a través de una cooperativa de trabajo, dónde los principios democráticos y la economía social son los pilares fundamentales.

Desde el primer día hemos tenido apoyo de personas fundamentales, que además de aportar un poco de sus ahorros con la confianza plena en nuestro proyecto, son personas extraordinarias.  Desde aquí os las presentaremos para que conozcáis quién y cómo somos las personas que hacemos posible que este proyecto sea una realidad.

Queremos cambiar el mundo, y lo queremos hacer contigo!

……………………………………………………………………………………………………………..

Our project was created in 2007 under cooperative principles through Articultura de la terra Coop.V.  Disenchanted with our working lives, we decided to self-deal launching a road full of uncertainties and obstacles to overcome, but a road full of challenges and hopes. We decided to do so to contribute our grain of sand to transform the world a bit, with agro-ecological principles and through cooperative work, democratic principles and the social economy are the cornerstones.

From the first day we had support from key people, who apart from providing a bit of their savings with full confidence in our project, are extraordinary people.

From here we want to introduce you, because you know we are and how may this project a reality.

We want to change the world, and we want to do with you!

 

 

 

February 2, 2014
Productes

Presentamos hoy la Lluna de Blat, la Lluna de siempre, la del lobo.

4,8% alc.vol – 33 cl – 22 EBU’s

Cerveza de alta fermentación elaborada con malta pálida de cebada, malta de trigo y  lúpulos Perle y Cascade. Se embotella sin filtrar y refermenta en botella, dónde se consigue el CO2 de forma natural. Por este motivo se presenta algo turbia y con un poso de levadura. Su aroma es afrutado con toques florales como consecuencia de la combinación de los cereales y el lúpulo con la levadura. Su cuerpo es amable y su sabor ligeramente ácido y refrescante, como corresponde a una cerveza elaborada con trigo. Versión libre del estilo Hefe-Weizen

…………………………………………………………………………….

Cervesa d’alta fermentació elaborada amb malta pàl · lida d’ordi , malta de blat , llúpols Perle i Cascade i llevat. S’embotella sense filtrar i refermenta en ampolla , on s’aconsegueix el CO2 de forma natural . Per aquest motiu es presenta una mica tèrbola i amb un pòsit de llevat . La seva aroma és afruitada amb tocs florals com a conseqüència de la combinació dels cereals i el llúpol amb el llevat . El seu cos és amable i el seu sabor lleugerament àcid i refrescant , com correspon a una cervesa elaborada amb blat . Versió lliure de l’estil Hefe – Weizen

……………………………………………………………………………..

Top-fermented beer made with pale barley malt, wheat malt , Perle and Cascade hops and yeast. It is unfiltered and bottled refermented , where the CO2 is achieved naturally. For this reason, a few of yeast sediment is presented . Its aroma is fruity with floral notes as a result of the combination of grains and hops with yeast. Body is friendly and slightly acidic flavor and refreshing, as befits a beer brewed with wheat. Free Hefe – Weizen version style

January 22, 2014